top of page

ÇALIŞMA ALANLARI

TİCARET

HUKUKU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve güncel müktesebata uygun olarak şirket kuruluş, birleşme ve devralma işlemlerine ek olarak, şirketlerin yönetim süreçlerinde, şirket organlarının sağlıklı bir şekilde işleyebilmeleri için gerekli hazırlıkların yapılması ve alınması gereken önlemlerin alınması noktasında tüm sermaye şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

KAMU İHALE HUKUKU

6734 sayılı Kamu ihale kanunu ile 6735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve güncel tebliğlere uygun olarak, İhale saati öncesinde ve sonrasındaki her aşamada istekli şirketlerle gerçek kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ENERJİ HUKUKU

TEDAŞ, EPDK ve Enerji Dağıtım Kurumları ile tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takip edilmesi noktasında yerli ve yabancı yatırımcılara hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İCRA ve İFLAS HUKUKU

Sözleşmeden, haksız fiilden veya diğer ticari ilişkilerden doğan alacakların dava veya icra yoluyla takibi ve tahsili aşamasında müvekkilerimize hizmet vermekteyiz.

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU

Marka, Patent ve Faydalı Model ile  Fikir ve Sanat Eserleri'nin hem yurtiçinde hem de yurtdışında hukuken tescilinin sağlanması ve ihlallere karşı korunması noktasında tüm yerli ve yabancı hak sahiplerine hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

MİLLETLER ARASI HUKUK

 

Yabancı Mahkeme kararların yurtiçinde tanınması ve tenfizi işlemleri ile birlikte, taraflarından en az bir tanesinde yabancılık unsuru bulunan hukuki uyuşmazlıklarda müvekkilerimize hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

CEZA HUKUKU

Soruşturma ve kovuşturma evresindeki davaların takibi ile temyiz aşamasındaki dosyaların Yargıtay safhasındaki işlemleri için müvekkilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler çözümler üretmekteyiz.

MEDENİ HUKUK

 

Boşanma Davaları, mal paylaşımı ve katkı payı alacaklarına ilişkin davalar ile miras davaları konusunda müvekkilerimize çözümler sunmaktayız.

bottom of page